Swedish Forestry Expo

Swedish Forestry Expo

Swedish Forestry Expo är en helt ny mötesplats för det storskaliga skogsbruket. Mässan är ett initiativ av branschföreningen MaskinLeverantörerna och dess medlemmar inom skogsmaskinsektorn. På mässan visas bara produkter som är relevanta för det storskaliga skogsbruket. En mötesplats med maskinerna i fokus!

På en överskådlig yta kan mässbesökaren hinna se och uppleva alla utställare. I kombination med de seminarier och möten som arrangeras på mässan blir Swedish Forestry Expo en helt ny arena för det storskaliga skogsbruket.

Dagar
Timmar
Minuter