SAMARBETSPARTNER

För arrangemangen Svenska Maskinmässan och Swedish Forestry Expo har vi ett nära samarbete med Workman Event AB. Bolaget har en stor erfarenhet av att vara leverantör av logistik- och produktionslösningar för mässor och event.

Läs mer om vår samarbetspartner Workman Event

För oss på At Event Sweden AB är det viktigt att ta ett samhällsansvar, inom alla led. Vi har därför valt att samarbeta med SWESAM. 

SWESAM erbjuder arbete till personer med någon form av funktionsvariation. Oavsett om personen i fråga har en kortare arbetsnedsatthet eller en långvarig, bestående funktionsvariation erbjuder SWESAM en trygg arbetsmiljö med anpassade arbetsuppgifter. Vi på At Event Sweden stöttar även SWESAM i dess vision om mångfald: 

”Mångfald är för oss en självklarhet. Alla är en vinnare! Varierande etniska och kulturella bakgrunder samt olika åldrar och kön skapar dynamik, ifrågasättande, nya lösningar, ökad effektivitet och sist men inte minst en stimulerande och givande arbetsmiljö.” 

Läs mer om vår samarbetspartner SWESAM

Vi på At Event Sweden AB är stolta över vårt samarbete med Travel Service, där hållbara lösningar inom resebranschen får en tydlig uppmärksamhet. Travel Service arbetar aktivt med att skapa medvetenhet i människors vardag vad gäller våra resevanor för att vi ska bidra med ett så grönt avtryck som möjligt. Här erbjuds logi via miljöcertifierade hotell liksom miljövänlig transport för att förstärka hela den gröna vägen.

Genom Travel Service kan vi därmed försäkra oss att de resor som tillkommer vårt arbete är anpassad utefter ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Läs mer om vår samarbetspartner Travel Service 

Fotograf Susanne Sundström Workman Event Melodifestivalen

melodifestivalen Workman Event

Svenska Maskinmässan workman event

HÄR FINNS VI...

Askims Industriväg 11
436 34 Askim 

KONTAKT

Gabriel Börjesson
Telefon: 0708 808057
Email: gabriel@at-event.se

Anton Erlandsson
Telefon: 0708 203354
Email: anton@at-event.se

Annie Nordenskiöld 
Telefon: 0709 170750
Email: annie@at-event.se

Fabian Staaf
Telefon: 0703 792662
Email: fabian@at-event.se