HÅLLBARHETSARBETE

HÅLLBARHET

Vårt Hållbarhetsarbete

Vi på At Event Sweden AB anser att det är viktigt att vi som företag tar vårt samhällsansvar.

Här arbetar och strävar vi efter att påverka de tre dimensionerna: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och  ekonomisk hållbarhet i den mån vi kan. Att nätverka är en stor del av vår
vardag och med våra förutsättningar vill vi göra det bästa och mesta utav detta.

 

Det gör vi bland annat genom skapandet av hållbarhetsmässan CSR Expo, där företag och 
organisationer möts för att dela erfarenheter och bygga nya relationer. Våra förhoppningar 
är att mässan ska väcka uppmärksamhet och bidra till en hållbar framtid. 

Nedan är exempel på hur vi arbetar med hållbarhet i vår dagliga verksamhet

Miljömässig Hållbarhet

Vi strävar efter en varierad arbetsplats med målet att ha en mångsidig och bred öppenhet till vår personal. Här belyser vi vikten av variation mellan kön, etnicitet och ser personerna bakom. För oss är det viktigt att behandla alla lika och välkomnar företag som vill skapa delaktighet och förståelse för diverse bakgrunder.

Social Hållbarhet

Vi strävar efter en värld för framtiden,
där vi tillsammans med våra samarbetspartners arbetar mot flera gemensamma mål.
Till våra mässor väljer vi att satsa på busstransporter för att göra medvetna val som minskar miljöpåverkan. Återvinning av material och samverkan med ett miljöanpassat tryckeri är bara några av de åtgärder vi vidtar för en grönare och hållbar framtid.

Ekonomisk Hållbarhet

Vi arbetar aktivt med att vår ekonomiska utveckling inte ska medföra negativa konsekvenser för den miljömässiga- och sociala hållbarheten. Detta skapar vi bland annat genom att välja partners samt underleverantörer med omsorg. Vi ska se till att hantera våra resurser väl och långsiktigt för att kunna skapa hållbar lönsamhet.