HÅLLBARHET

Vi på At Event Sweden AB anser att det är viktigt att vi som företag tar vårt samhällsansvar. Här arbetar och strävar vi efter att påverka de tre dimensionerna – miljö – social hållbarhet – ekonomisk hållbarhet i den mån vi kan. Att nätverka är en stor del av vår vardag och med våra förutsättningar vill vi göra det bästa och mesta utav detta. 

Det gör vi bland annat genom skapandet av hållbarhetsmässan CSR Expo, där företag och organisationer möts för att dela erfarenheter och bygga nya relationer. Våra förhoppningar är att mässan ska väcka uppmärksamhet och bidra till en hållbar framtid. 

Nedan kan ni följa våra värderingar och hur vi arbetar med vårt företags samhällsansvar:

SOCIAL DIMENSION

Vi strävar efter en varierad arbetsplats med målet att ha en mångsidig och bred öppenhet till vår personal. Här belyser vi vikten av variation mellan kön, etnicitet och ser personerna bakom. För oss är det viktigt att behandla alla lika och välkomnar företag som vill skapa delaktighet och förståelse för diverse bakgrunder.

 

EKONOMISK DIMENSION

Vi arbetar aktivt med att vår ekonomiska utveckling inte ska medföra negativa konsekvenser för den miljömässiga- och sociala hållbarheten. Detta skapar vi bland annat genom att välja partners samt underleverantörer med omsorg. Vi ska se till att hantera våra resurser väl och långsiktigt för att kunna skapa hållbar lönsamhet. 

MILJÖMÄSSIG DIMENSION

Vi strävar efter en värld för framtiden, där vi tillsammans med våra samarbetspartners arbetar mot gemensamma mål. Till våra mässor väljer vi att satsa på busstransporter för att göra medvetna val som minskar miljöpåverkan. Återvinning av material och samverkan med ett miljöanpassat tryckeri är bara några av de åtgärder vi vidtar för en grönare och hållbar framtid.

Som en del av At Events hållbarhetsarbete är vi stolta över vårt medlemskap i CSR Västsverige. En organisation som sprider och lyfter kunskap för att motverka klimatförändringar samt förmedlar verktyg för strategiskt hållbarhetsarbete.

Är du nyfiken på att veta mer om hållbarhet och vår mässa CSR Expo.

HÄR FINNS VI...

Askims Industriväg 11
436 34 Askim 

KONTAKT

Gabriel Börjesson
Telefon: 0708 808057
Email: gabriel@at-event.se

Anton Erlandsson
Telefon: 0708 203354
Email: anton@at-event.se

Annie Nordenskiöld 
Telefon: 0709 170750
Email: annie@at-event.se

Fabian Staaf
Telefon: 0703 792662
Email: fabian@at-event.se